Afkortingen

A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U V W Z 
BABW Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer
BAC Blood Alcohol Concentration
BAG Bloedalcoholgehalte
BAMADAS Behavioural Analysis and Modelling for the design and implementation of Advanced Driver Assistance Systems
BASICS British Association for Immediate Care
BASt Bundesanstalt für Straßenwesen
BDP Berufsverband Deutscher Psychologen
BDU Brede Doel Uitkering
Wet BDU verkeer en vervoer (29.469) Dit wetvoorstel verstrekt brede doeluitkeringen (BDU's) aan provincies en regionaal openbare lichamen ten behoeve van de uitvoering van een integraal verkeer- en vervoersbeleid. Met dit voorstel wordt, door het bundelen van een aantal specifieke uitkeringen, de financiële verantwoordelijkheid voor de planvorming van het verkeer- en vervoerbeleid verlegd naar decentrale overheden. Door deze verlegging kunnen de afwegingen voor het beleid worden gemaakt op het niveau waar de problemen zich voordoen. Het doel van het voorstel is een effectievere inzet van middelen, een grotere acceptatie van het beleid, meer waardering voor prestaties van vervoerssystemen en het voorkomen van bureaucratie.
BER BeleidsEffectRapportage
BfU Büro für Unfallverhütung (Schweiz)
Bibeko Binnen de bebouwde kom (inside built-up/urban area)
BICAR Base de données Internationale sur la Circulation et les Accidents Routiers (=IRTAD)
BIS-V BeleidsInformatieSysteem Verkeersveiligheid
BIVV Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid (=IBSR)
BOR Bromfiets Op de Rijbaan (Moped on the carriageway)
Tot december 1999 hadden bromfietsen dezelfde plaats op de weg als fietsers, behalve op het onverplichte fietspad waarop alleen fietsers mogen. In het kader van het Startprogramma Duurzaam Veilig is op 15 december 1999 de bromfiets binnen de bebouwde kom verhuisd van fietspad naar rijbaan. Alleen in situaties waarin bijvoorbeeld de snelheidslimiet voor het gemotoriseerde verkeer 70 km/uur of hoger is, geldt deze maatregel niet.
BRM Besluit Rijonderricht Motorrijtuigen (motor vehicle driver instruction order)
BRO Bureau Ruimtelijke Ordening
BSIK Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur
BTS Bureau of Transportation Statistics (Department of Transportation, U.S.)
Bubeko Buiten de bebouwde kom (outside urban area)
BVOM Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie