Afkortingen

A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U V W Z 
DAB Dicht AsfaltBeton
Het traditionele asfalt. Heet deze naam gekregen ter onderscheid van ZOAB
DAB Digital Audio Broadcasting
DAB-TMS Digital Audio Broadcasting - Traffic Message Channel
DALY Disability Adjusted Life Expectancy
DART Dutch Accident Research Team (TNO)
DEKRA Deutscher Kraftfahrzeug Überwachungs Verein
DGOR Deutsche Gesellschaft für Operations Research
DGP Directoraat-Generaal Personenvervoer (Ministerie Verkeer en Waterstaat)
DGPS Differential Global Positioning System
DOT Department of Transportation (U.S.)
DRD Danish Road Directorate (Ministerie van Verkeer)
DRIP Dynamische Route Informatie Paneel
DRIVE Dedicated Road Infrastructure for Vehicle Safety in Europe
DRL Daytime Running Lights
DTF Danish Transport Research Institute (Danmarks TransportForskning)
DTV Dienstencentrum Voor Toerisme en Verkeer
DUMAS Developing Urban Management And Safety
DV Duurzaam Veilig (Sustainable Safety)
Het doel van Duurzaam Veilig is om (ernstige) ongevallen te voorkomen en daar waar dat niet kan de kans op ernstig letsel nagenoeg uit te sluiten. De mens is daarbij het uitgangspunt: zijn fysieke kwetsbaarheid, maar ook wat hij kan en wil (mensen maken nu eenmaal fouten en houden zich niet altijd aan regels). Dat mensen zo nu en dan ook regels overtreden is een nieuw aandachtspunt in de visie. Duurzaam Veilig is een integrale benadering van het verkeerssysteem: 'mens', 'voertuig' en 'weg'. Weg en voertuig dienen aan te sluiten bij wat de mens kan en dienen bescherming te bieden. De mens moet door educatie goed zijn voorbereid op de verkeerstaak en uiteindelijk moet worden gecontroleerd of hij wel veilig aan het verkeer deelneemt. Duurzaam Veilig streeft naar verkeersveiligheidsmaatregelen die zo vroeg mogelijk ingrijpen in de 'keten' van systeemontwerp naar uiteindelijk verkeersgedrag. Het zijn namelijk de hiaten in het verkeerssysteem die onveilig gedrag (fouten en overtredingen) in de hand werken en uiteindelijk tot ongevallen kunnen leiden. Door zo vroeg mogelijk in te grijpen in het systeem worden onveilige handelingen zo min mogelijk afhankelijk gemaakt van keuzen van individuele weggebruikers.
DVM Dynamisch verkeersmanagement