Afkortingen

A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U V W Z 
EBU European Broadcasting Union
EC Examencommissie Innovam
ECF European Cyclists= Federation
ECMT European Conference of Ministers of Transport (staat ook bekend onder de Franse afkorting CEMT)
ECR Euro Contrôle Route
ELISAD European Association of Libraries and Information Services on Alcohol and other Drugs of abuse
EMA Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer
De Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) bestaat uit een driedaagse cursus, die wordt opgelegd bij relatief hoge alcoholgehaltes en bij herhaald rijden onder invloed. Aanvankelijk werd de EMA opgelegd bij een BAG tussen 1,3 en 2,1‰, maar sinds 2000 is de bovengrens verlaagd naar 1,8‰. In 2002 is voor beginnende bestuurders, die minder dan vijf jaar een rijbewijs bezitten, de ondergrens verlaagd naar 0,8‰. Bij een onderzoek naar de effectiviteit van de EMA kon bij de cursisten wel een toegenomen kennis over rijden onder invloed worden vastgesteld, maar geen effect op recidive.
EMIP European Market for Infrastructural Projects
ENFB Eerste Nederlandse Fietsersbond
EOC Examen-Opgave-Commissie (in het kader van de WRM)
EPA European Parking Association
ERSF European Road Safety Federation
ERTICO European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation
ESA European Space Agency
ESB Elektronisch SnelheidsBeheersingssysteem
ESC Electronic Stability Control
ESF European Science Foundation
ESP Electronic Stability Program
ESTI European Society of Transport Institutes
ESV Enhanced Safety of Vehicles
ETSC European Transport Safety Council
ETSI European Telecommunications Standards Institute
ETW Erftoegangswegen
EU Europese Unie
EURET European Research in Transportation
EuroNCAP European New Car Assessment Programme
Naast richtlijnen zoals in het Voertuigreglement opgenomen, bestaan er bovenwettelijke eisen aan de veiligheid van nieuwe personenauto's. Bovenwettelijk houdt in dat er botstesten plaatsvinden bij hogere snelheid dan wettelijk geregeld en dat er een strengere beoordeling van de resultaten plaats vindt. Dit Europese programma van eisen, EuroNCAP genaamd, is primair bedoeld om consumenten de mogelijkheid te bieden een verantwoorde keuze tussen verschillende personenauto's te maken aan de hand van de resultaten. In de praktijk blijkt EuroNCAP ook invloed te hebben op de veiligheid van personenauto's doordat fabrikanten er naar streven een zo goed mogelijke beoordeling (zoveel mogelijk sterren) te halen. In het programma wordt ook de 'botsvriendelijkheid' van autoneuzen jegens voetgangers getest. Het resultaat van deze beproevingen laat nog al eens te wensen over.
Europia European Road Operation Preventing Involvement in Accidents
EuroRAP European Road Assessment Programme
EVI Elektronische Voertuigidentificatie
EVO EVO, Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport
EVV Evaluatiemodule Verkeer en Vervoer