Afkortingen

A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U V W Z 
NCBRM Nederlands Christelijke Bond van Rijwiel- en Motorhandelaren
NCSA National Center for Statistics and Analysis (ondersteunende dienst van het NHTSA)
NEI Nederlands Economisch Instituut
NESTOR Nederlands Stimuleringsprogramma Ouderenonderzoek
NeVIV Nederlandse Vereniging van Instellingen voor Verslavingszorg
NHIF National Head Injury Foundation (USA)
NHTSA National Highway Traffic Safety Administration (USA)
NHTV Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer
NIAD Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs (heet nu Trimbos-Insti­tuut)
NIAV Nederlands Instituut van Automobiel-en Verkeersongevallendeskundigen
NIPO Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het Marktonderzoek
NIRIA Nederlandse Ingenieursvereniging
NIROV Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
NIWI Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten
NIWO Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie
NLR Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
NMP Nationaal Milieubeleidsplan
NNI Nederlands Normalisatie Instituut
NOB Nationale Organisatie Beroepsgoederenvervoer
Novem Nederlandse organisatie voor energie en milieu (in mei 2004 opgegaan in SenterNovem)
NRC National Research Council (USA)
NSC National Safety Council (USA)
NSOR Nederlandse Stichting voor Operations Research
NSVV Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde
NTH NEA Transport Hogeschool (Rijswijk)
NVSR Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende en Rampengeneeskunde
NVV Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Verkeersborden en Bebakeningsmateriaal
NVVC Nationaal VerkeersVeiligheidsCongres
NVVK Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde
NVVM Gespecialiseerd in alle mogelijke vervolgcursussen voor de motorrijder (Zevenaar)
NVVP Nationaal Verkeers-en Vervoersplan
NVWB Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers
NWB Nationaal Wegenbestand ( AVV)