Afkortingen

A  B C D E F G H I J K L M N O  P R S T U V W Z 
OBD On Board Diagnostics
OCRIJ OpleidingsCentrum RIJden (Koninklijke Landmacht)
OCW Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (Belgi)
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
OEEI Onderzoeksprogramma Economische Effecten Infrastructuur
OEI Overzicht Effecten Infrastructuur
OEM Original Equipment Manufacturer (Autoproducent)
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OFOS Opgeblazen FietsOpstelStrook
OM Openbaar Ministerie
OPK Oog Periodieke Keuring
OVG Onderzoek VerplaatsingsGedrag
OVV Overlegorgaan Verkeersveiligheid
OWN Onderliggend Wegennet