Afkortingen

A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U V W Z 
VBV Voetgangersvereniging VBV
VCC Vervoer Coördinatie Centrum
VEDYAC VEhicle DYnamics And Crash
VER Veiligheidseffectrapportage
VERTIS Vehicle, Road and Traffic Intelligence Society (Japan)
VFVR Voorrang voor Fietsers van Rechts
VLVR Voorrang voor Langzaam Verkeer van Rechts
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VNIS Vehicle Navigation and Information Systems
VOR VerkeersOngevallenRegistratie
VoSL Value of Statistical Life
VOV VerkeersOnVeiligheid
VPH Vehicle per hour
VPHPL Vehicle per hour per lane
VPL VervoersPrestatie op Locatie
VPR Vervoersprestatie Regionaal
VTI Swedish National Road and Transport Research Institute (Väg-och transportforskningsinstitut)
VTT Technical Research Centre (Finland)
VVAA Nederlandse Vereniging van Artsen Automobilisten
VVR VerkeersveiligheidsVerkenner voor de Regio
VVS Vereniging Verkeers Slachtoffers