Vertaallijst Nederlands - Engels

Sorteer Click to sort
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z 
cameratoezicht camera enforcement
capaciteit capacity
carburateur carburettor [us = carburetor]
carrosserie body (car)
causale relatie causal relation
centrum / middelpunt centre
chassis chassis
chromatografie chromatography
claxon horn
comfort (voor voertuig en bestuurder) comfort
commissie 'Betalen voor Duurzaam Veilige Infrastructuur' Financing a Sustainably Safe Infrastructure committee
competentie competence
concentratie concentration
configuratie configuration
conflict, dwars- conflict, transverse
conflict, enkelvoudig conflict, single vehicle
conflict, frontaal conflict, frontal
conflict, langs- conflict, longitudinal
conflict, parkeer- conflict, parking
conflict, voetgangers- conflict, pedestrian
conflictpartner, conflictpartij conflict opponent
conflictpunt conflict point
congestie congestion
consumentenorganisatie consumers' organization
contact (band-wegdek) contact (tyre-road)
container container
controle, toezicht enforcement, surveillance, (niet control)
Convenanten Verkeer en Vervoer COVER Traffic and Transport Covenants (COVER)
corrosie corrosion
cybernetica cybernetics