Vertaallijst Nederlands - Engels

Sorteer Click to sort
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z 
dag (24 uur) / etmaal day
dageraad dawn
daglicht, bij daylight, during
dagpatroon daily traffic pattern (adp)
dashboard / instrumentenpaneel dashboard / control panel / instrument panel
databank data bank
deformatie, vervorming deformation
demping (van schokbrekers) damping
derde remlicht third brake light
dicht asfaltbeton (dab) non porous asphalt
dienstregeling timetable
dieplader flatbed trailer
dieselmotor diesel engine
dieselolie / gasolie diesel fuel
diffractie / breking diffraction
diffusie / verstrooiing diffusion
dijkweg causeway
dimlicht front dipped headlight / low beam lights, traffic beam
discontinu / onderbroken discontinuous
dode hoek blind spot (niet blind area/zone/angle)
dodehoekspiegel blind spot mirror
dodelijk ongeval fatal crash
doden / overledenen fatalities / (road) deaths
doden en ernstig gewonden, dood of ernstig gewond Killed or Seriously Injured (KSI)
dodenquotiŽnt death rate
dolly (verrijdbaar onderstel bij botsproeven) impact sled
donker-adaptatie dark adaptation
dood dead
doodlopende weg, doodlopende straat cul-de-sac, dead-end street
dooi thaw
Door met Duurzaam Veilig Advancing Sustainable Safety
doorbuigen / uitbuigen deflection
doordringbaarheid permeability
doorgaand / aanhoudend ongoing
doorgaand verkeer through-traffic
doorgaande weg (ongeacht Duurzaam Veilig-functie)(buiten de bebouwde kom) through-road (irrespective of Sustainable Safety function)
doorgetrokken streep barrier line / continuous line
doorlaatbaarheid permeability
doorrijden na een ongeval hit-and-run accident
doorrijders na een ongeval hit-and-run drivers
doorstroming (verkeers-) flow (traffic)
dopplereffect doppler effect
draagbaar portable
draagkracht, draagvermogen (financieel) financial capacity
draagkracht, draagvermogen (fysiek) bearing capacity
draagpercentage (autogordels) seat belt wearing rate
draagplicht (van autogordels) compulsory seat belt usage
draagvlak public support
draaibrug swing bridge
draaicirkel turning circle
drempel (verkeers-, snelheids-) speed hump
driepuntsgordel three-point seat belt
driesprong three-way intersection/crossroads
driestrooksweg three-lane road
drietakskruispunt three-arm junction, three-legged junction
drietakskruispunt three-legged junction, three-arm junction
drietakskruispunt three-arm junction
drip (dynamisch route-informatiepaneel) DRIP (Dynamic Route Information Panel)
dronkenschap drunkenness
drugs drugs
dubbelbaansweg dual carriageway
dubbele asmarkering, dubbele asstreep double centre line marking
dubbele asstreep double centre line
dubbelzijdig fietspad† (ook tweezijdig; aan weerszijden van de weg, in een of twee richtingen bereden) double sided bicycle track (vrijliggend)/lane (aanliggend) (also two-sided; one-way or two-way)
duisternis darkness
duopassagier pillion passenger
duurzaam sustainable (materials: durable)
Duurzaam Veilig Sustainable Safety
duurzaam veilig wegverkeer sustainably safe traffic system
Duurzaam Veilig-meter Sustainable Safety Indicator
duurzaamheid sustainability
dwarsafstand lateral clearance
dwarsconflict transverse conflict
dwarsdoorsnede van de weg transverse profile
dwarspositie transverse position
dwarsprofiel cross section, cross-sectional profile
dwarsstreep transverse line
dynamisch route-informatiepaneel (drip) Dynamic Route Information Panel (DRIP)
dynamo generator / dynamo