Vertaallijst Nederlands - Engels

Sorteer Click to sort
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z 
Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) Educational Measure on Alcohol and Driving (EMA)
eenogig one-eyed
eenrichtingsfietspad one-way cycle track
eenrichtingsverkeer one-way traffic
eenzijdig (conflict, ongeval; zonder botsobject) single-vehicle (conflict, crash; without a crash object)
eenzijdig fietsongeval cyclist-only crash
eenzijdig voetgangerongeval pedestrian-only crash
Eerste Kamer Senate
effect effect
eigen vervoer transport on own account / private transport
eigenschap(pen) property(-ies)
eindstation terminus
elasticiteit elasticity
elektrische auto battery car / electric car
elektrische fiets pedelec
elektro-encefalografie (EEG) electroencefalography (EEG)
elektromechanisch gas geven throttle-by-wire
elektromechanisch remmen brake-by-wire
elektromechanisch sturen steer-by-wire
elektronica electronics
elektronisch informatiebord Variable Message Sign (VMS)
eliminatie van alcohol (uit het lichaam; door afbraak en uitscheiding) alcohol elimination (by oxidation and excretion)
enkelbaansweg single carriageway road
enkelvoudig (conflict, ongeval; met of zonder botsobject) single-vehicle (conflict, crash)
enkelvoudig fietsongeval cyclist-only crash
enkelvoudig ongeval single vehicle crash
enkelzijdig fietspad (ook eenzijdig; langs een zijde van de weg, meestal in twee richtingen bereden) single sided bicycle track (vrijliggend)/lane (aanliggend) (also one-sided; mostly two-way)
enquÍte survey
erfaansluiting access
erffunctie, toegangsfunctie access function
erftoegangsweg (met functie toegang bieden) access road (with access function) access road (with access function)
ernst severity
ernstig verkeersgewonde serious road injury
essentiŽle herkenbaarheidskenmerken essential recognizability characteristics
essentiŽle kenmerken (DV-term) essential characteristics
etmaalintensiteit average daily traffic (ADT)
Europese Commissie European Commission
Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg European regulations for the transport of hazardous substances by road
evaluatie evaluation, assessment
excentrisch eccentric
expositie exposure