Vertaallijst Nederlands - Engels

Sorteer Click to sort
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z 
laadklep tailboard
laadvermogen carrying capacity
laboratorium laboratory
lading, vracht freight
lagere overheid regional and local government (niet lower government)
lagereordewegen secondary roads
landbouwvoertuig / -trekker agricultural vehicle / tractor
Landelijk Initiatief Verkeersveiligheid (LIV) National Road Safety Initiative
Landelijke Medische Registratie (LMR) National Medical Register (LMR)
landschapsarchitectuur landscaping / landscape engineering
landweg country road
langsconflict longitudinal conflict
langsparkeren (evenwijdig aan de wegas) parallel parking (parallel to road axis)
langsprofiel (van de weg) longitudinal profile
langzaam verkeer slow traffic (mopeds, bicycles, pedestrians)
lantaarnpaal lamp post
leefbaarheid liveability, quality of life
leeftijdsgroep,-klasse, -categorie age group
leeggewicht kerb weight
leerdoel (vanuit perspectief van de docent) training objective
leerdoel (vanuit perspectief van de leerling) learning objective
leerlingfase (eerste fase van getrapt rijbewijssysteem) learner phase (first phase of graduated driving licence)
leeromgeving learning environment
leerplan curriculum
leerpsychologie development psychology
leesbaarheid legibility
lekke band punctured tyre
lengtemarkering longitudinal marking
lengteprofiel alignment
lesauto instruction car
lichaamsdeel part of the body / body part
licht (tegengestelde van donker) light
licht (van gewicht) light-weight
licht (van kleur) light-coloured / light
licht emitterende diode (fietsverlichting) light emitting diode
lichtbundel / straal beam / ray
lichte mist haze
lichter van kleur maken lightening
lichtgesteldheid light conditions
lichtmast lighting column / -standard /  -pole
lichtomstandigheden lighting conditions
lichtspreiding light dispersal
lichtsterkte luminous intensity, luminance
lightrail light rail
lik-op-stuk zero-tolerance
lineair linear
literatuur references
localiseerbaarheid localisation
looppad walkway
los voorwerp object lying on the road
luchtdrukrem airbrake
luchtspoorweg elevated railway
luchtvervuiling air pollution
luis in de pels, de- the constant itch
luminantie, lichtsterkte / helderheid luminance / brightness
lus inductive loops