Maatregel

Uitleg over de Maatregelenindex

Periode
Actor
Onderwerp
Trefwoord
Type Maatregel
Vervoerswijze
Overig zoeken op deze pagina? Activeer de zoekfunctie van uw browser door de Control-knop en F tegelijk in te drukken.

Datum Vervoermiddel Omschrijving

11-1-2017 

( Auto)
 
Het begeleid rijden, 2toDrive, wordt wettelijk verankerd. 17-jarigen mogen autorijden onder begeleiding van een coach.
Lees meer

1-1-2017 
Fiets
( Fiets/ Bromfiets)
 
Speed-pedelecs vallen in de categorie bromfietsen; het blauwe snorfietskentekenplaatje moet worden vervangen door een geel bromfietskentekenplaatje.
Lees meer

1-1-2016 

( Snorfiets/ Bromfiets/ Motor/ Brommobiel)
 
Alle nieuw geregistreerde voertuigen in de L-categorie (twee- en driewielige voertuigen) dienen te zijn voorzien van Automatic Headlights On (AHO).
Lees meer

1-7-2015 
  Invoering trekkerrijbewijs (categorie T) bedoeld voor rijden op de openbare weg met land- en bosbouwtrekkers (LBT) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MBBS).
Lees meer

28-4-2015 

( Auto/ Bestelauto)
 
EU-maatregel: per 31 maart 2018 moeten alle nieuwe personenauto's en lichte commerciŽle voertuigen uitgerust zijn met een eCall-systeem.
Lees meer

1-4-2015 

( Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Motor/ Brommobiel)
 
Aanpassing van de 'Eisen geschiktheid 2000'. Er is geen rapport van een neuroloog meer nodig om bij de rijbewijskeuring goedgekeurd te worden. Dit geldt voor bestuurders met epilepsie, en voor bestuurders die een beroerte hebben gehad of hersteld zijn van een beroerte.
Lees meer

11-3-2015 

( Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
EU-maatregel: Implementatie van de richtlijn ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen.
Lees meer

3-3-2015 

( Auto/ Bestelauto/ Bus)
 
Stopzetting van het alcoholslotprogramma naar aanleiding van een beslissing van de Hoge Raad.
Lees meer

1-1-2015 

( Snorfiets/ Bromfiets)
 
De politie mag het kentekenbewijs invorderen als er is geconstateerd dat een brommer of scooter is opgevoerd.
Lees meer

1-1-2015 
Fiets
( Fiets)
 
Start campagne 'Tour de Force'. Meer aandacht, prioriteit en geld voor fietsbeleid.
Lees meer

1-1-2015 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor/ Brommobiel)
 
Start 'Meer Veilig 3'. Het doel is om het aantal doden en gewonden als gevolg van ongevallen op het hoofdwegennet te reduceren door een gerichte aanpak van risicolocaties.
Lees meer

1-1-2015 
  Intreding van nieuwe recidiveregeling 'Veelplegers in het verkeer'. Potentieel hinderlijke en gevaarlijke verkeersovertredingen vallen nu onder het strafrecht.
Lees meer

1-1-2015 

( Auto/ Bestelauto)
 
Landelijke voorlichtingscampagnes gericht op de drie thema's: Alcohol/BOB, snelheid op 30- en 50km/uur-wegen en afleiding door telefoon, smartphone of navigatieapparatuur.
Lees meer

1-1-2015 
Fiets
( Fiets)
 
Start project 'Wever'. Centraal staat de ontwikkeling van een meetlat voor effectevaluatie van verkeerseducatieve producten.
Lees meer

1-1-2015 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor/ Brommobiel)
 
23 verkeersovertredingen (huftergedrag) die onder de wet Mulder vielen zijn ondergebracht bij het strafrecht.
Lees meer

1-2-2014 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus)
 
De gordelverklikker is verplicht op de bestuurdersplaats voor alle nieuwe personenauto's, ook van eerder goedgekeurde typen.
Lees meer

1-11-2013 
Fiets
( Fiets)
 
Begin van de lokale aanpak veilig fietsen. De 'Modelaanpak Veilig fietsen' geeft handvatten om fietsveiligheid structureel in te bedden in het gemeentelijk beleid.
Lees meer

27-10-2013 
Fiets
( Fiets)
 
Start campagne 'Ik wil je zien'. Met social-media, advertenties op populaire jongerenwebsites, opvallende straatacties en buitenreclame moeten jongeren geprikkeld worden om verlicht te fietsen.
Lees meer

9-7-2013 

( Auto)
 
EU-reglement: Uniforme bepalingen voor de goedkeuring van betere kinderbeveilingssystemen in motorvoertuigen(i-Size).
Lees meer

1-1-2013 
Fiets
( Fiets)
 
Invoering van het RAI Keurmerk fietsverlichting.
Lees meer

8-10-2012 
  Publicatie van 'basiskenmerken wegontwerp'. Deze bevat ontwerpelementen die altijd aanwezig moeten zijn in een wegontwerp.
Lees meer

1-9-2012 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
De maximumsnelheid op de autosnelweg wordt verhoogd van 120 naar 130 km/h.
Lees meer

1-7-2012 

( Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor/ Brommobiel)
 
De maximumsnelheid in een woonerf is vastgesteld op 15 km/h en vervangt de term stapvoets.
Lees meer

1-1-2012 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor/ Brommobiel)
 
Gerichte verhoging van de boetetarieven voor in het bijzonder grote verkeersovertredingen.
Lees meer

1-1-2012 

( Auto)
 
Verplichting elektronische stabiliteitscontrole(ESC) op alle nieuwe in de EU gebouwde automodellen.
Lees meer

23-12-2011 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Start van de campagne 'Meer Veilig 2' Dit programma bestaat uit fysieke maatregelen om de veiligheid op snelwegen en rijks-N-wegen te verbeteren.
Lees meer

1-12-2011 

( Auto/ Bestelauto)
 
Het alcoholslotprogramma (ASP) gaat van start.
Lees meer

1-11-2011 

( Auto)
 
Proef met begeleid rijden '2toDrive' gaat van start. 17-jarigen mogen autorijden onder begeleiding van een coach.
Lees meer

1-6-2011 

( Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor/ Brommobiel)
 
Het puntenrijbewijs voor zowel ervaren als beginnende bestuurders wordt ingevoerd.
Lees meer

7-2-2011 

( Auto/ Bestelauto)
 
Alle nieuwe personenautoís en lichte bestelwagens in Europa moeten zijn uitgerust met DRL (Daytime Running Lights).
Lees meer

1-1-2011 

( Snorfiets)
 
Bijzondere motorvoertuigen (zoals Segways) krijgen een verzekeringsplaat i.p.v. een kentekenplaat en moeten dezelfde verkeersregels volgen als snorfietsers
Lees meer

1-1-2011 

( Vrachtauto)
 
Banden van vrachtwagens moeten een profieldiepte hebben van minimaal 1,6 milimeter
Lees meer

1-1-2011 

( Vrachtauto)
 
Dodehoekspiegel op alle vrachtwagens verplicht in de Europese Unie
Lees meer

20-7-2010 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Personen die getroffen zijn door een TIA (transcient ischemic attack) of beroertes die niet het gevolg zijn van een bloeding mogen eerder een voertuig rijden: motor- en autobestuurders na twee weken en vrachtauto- en buschauffeurs na vier weken
Lees meer

1-7-2010 
Fiets
( Fiets)
 
Richtingaanwijzers op de fiets toegestaan
Lees meer

1-7-2010 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor/ Brommobiel)
 
Een rouwstoet mag door het overige verkeer niet meer doorsneden worden op gelijkwaardige kruisingen
Lees meer

1-7-2010 

( Bromfiets)
 
Bestuurders van een brombakfiets waarvan de voorwielen een diameter hebben van meer dan 40 cm, hoeven geen helm te dragen
Lees meer

1-7-2010 

( Auto/ Bus)
 
Het gebruik van ligplaatsen in bussen, taxiís en personenautoís is toegestaan, mits deze ligplaatsen aan bepaalde eisen voldoen
Lees meer

1-7-2010 

( Bus)
 
Bestuurders van lijnbussen, trams en andere voertuigen die gebruik mogen maken van een busstrook of busbaan, mogen over verdrijvingsvlakken en puntstukken rijden die in een busstrook of busbaan liggen
Lees meer

1-7-2010 

( Vrachtauto/ Bus)
 
Invoering van twee nieuwe verkeersborden: verboden voor autobussen en verboden voor vrachtautoís en autobussen
Lees meer

12-4-2010 

( Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Start van de Postbus 51-campagne ĎHou je aan de snelheidslimietí
Lees meer

1-3-2010 

( Snorfiets/ Bromfiets)
 
Invoering praktijkexamen voor brom- en snorfietsers
Lees meer

1-2-2010 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Nieuw weeralarm KNMI: waarschuwing per provincie.
Lees meer

1-1-2010 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Nederland hanteert Europese regels voor de veiligheidsindeling van tunnels in het wegennet
Lees meer

21-12-2009 

( Auto)
 
Automobilisten in het beginstadium van dementie mogen in bepaalde gevallen hun rijbewijs behouden
Lees meer

1-10-2009 

( Bromfiets)
 
Bromfietscertificaat niet meer geldig (vervangen door nieuwe categorie rijbewijs)
Lees meer

1-9-2009 

( Vrachtauto)
 
Code vakbekwaamheid op het rijbewijs voor vrachtwagenchauffeurs i.p.v. een papieren chauffeursdiploma. Europese richtlijn
Lees meer

30-8-2009 
Fiets
( Fiets/ Vrachtauto)
 
Voorlichtingscampagne ter preventie van dodehoekongevallen

1-5-2009 

( Auto/ Bestelauto)
 
Maximumsnelheid van 90 km/u op autowegen en autosnelwegen voor personenautoís en bestelautoís met een lichte aanhangwagen of caravan
Lees meer

1-5-2009 

( Snorfiets)
 
Het vasthouden van een mobiele telefoon is verboden voor bestuurders van een snorfiets

1-5-2009 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Bestuurders die van de rijbaan naar een uitrijstrook gaan mogen niet terugkeren op de hoofdrijbaan vanaf het punt waar op de uitrijstrook pijlen de rijrichting aangeven

1-5-2009 

( Brommobiel)
 
Bestuurders en passagiers van brommobielen zonder gordels moeten een helm dragen

27-4-2009 

( Auto)
 
Gebruik van monoculair bioptisch telescoopsysteem (voor mensen met verlaagde gezichtsscherpte) als hulpmiddel bij het besturen van een personenauto toegestaan
Lees meer

1-4-2009 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor/ Brommobiel)
 
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de ANWB richten een meldpunt op voor klachten over slecht leesbare of onjuiste verkeersborden

1-3-2009 

( Auto/ Bestelauto)
 
Aanpassing vernieuwd rijexamen: afschaffing van coŲrdinatiepunten
Lees meer

1-3-2009 

( Vrachtauto)
 
Verplichte nascholing voor vrachtwagenchauffeurs
Lees meer

18-2-2009 

( Auto/ Bestelauto)
 
Aftrap van de campagne De Nieuwe Band, ter promotie van de nieuwe autoband

1-2-2009 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Bestuurders onder invloed van alcohol kunnen in plaats van een transactie een strafbeschikking (geldboete of ontzegging) krijgen opgelegd door het OM, mits er geen combinatie is met een ander strafbaar feit.
Lees meer

22-1-2009 

( Auto/ Bestelauto)
 
Campagne 'Auto te Water? Meteen eruit door de ruit!' (tot 28-02-2009)

15-12-2008 

( Auto)
 
Voortzetting Bob-campagne: Bob blijft Bob tot hij weer thuis is (tot 31-02-2009)
Lees meer

1-11-2008 
Fiets
( Fiets)
 
Losse fietsverlichting toegestaan, zolang het voortdurend zichtbaar is en niet of nauwelijks beweegt

15-10-2008 
  Segways moeten een kenteken hebben om de openbare weg te mogen
Lees meer

1-10-2008 

( Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Invoering Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG): asociale bestuurders van motorvoertuigen moeten verplicht op cursus

1-10-2008 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Motor)
 
Invoering Lichte Educatieve Maatregel Alcohol (LEMA) voor bestuurders die de alcohollimiet in lichte mate overschrijden

10-9-2008 

( Bus)
 
Verplichte nascholing voor buschauffeurs
Lees meer

1-9-2008 

( Bus)
 
Code vakbekwaamheid op het rijbewijs voor buschauffeurs i.p.v. een papieren chauffeursdiploma. Europese richtlijn
Lees meer

1-7-2008 
  Segway toegestaan op straat (voor het rijden op de Segway gelden dezelfde regels als op een snorfiets)

18-6-2008 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Start van de campagne 'Word geen Slaaprijder'

26-5-2008 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Toepassing van nieuw ontwerp voor blauwe bewegwijzeringsborden, waarbij de richtingpijlen omhoog wijzen i.p.v. naar benededen

24-5-2008 

( Auto)
 
Bullbar (constructie van ronde buizen op de voorkant van een auto) alleen toegestaan met keurmerk

1-4-2008 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Verhoging tarieven verkeersboetes met twintig procent
Lees meer

1-4-2008 

( Bromfiets)
 
Maximumsnelheid van 45 km/u voor bromfietsers en gemotoriseerde gehandicaptenvoeruigen op de rijweg

1-4-2008 
  Skaters mogen, naast het voetpad, ook op het fietspad en bij afwezigheid van een voet- of fietspad op de rijbaan

1-4-2008 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus)
 
Dimlichten niet verplicht aan bij mist wanneer de mistlampen worden gebruikt

1-4-2008 

( Auto/ Bestelauto)
 
Verbod op het gebruik van geÔmproviseerde zitplaatsen in auto's

1-4-2008 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor/ Brommobiel)
 
Tijdelijke verkeerstekens (zoals bij werk aan de weg) gaan boven andere verkeerstekens

1-4-2008 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Matrixborden (elektronische verkeersborden) hebben voortaan dezelfde betekenis als 'gewone borden'. Bij verschil in maximumsnelheid geldt het bord met de laagste snelheid

1-1-2008 

( Auto)
 
APK frequentie verlaagd

1-1-2008 

( Auto)
 
Invoering vernieuwd rijexamen CBR: o.a. toevoeging gevaarherkenning, verkeersinzicht en zelfstandig rijden
Lees meer

23-4-2007 
  De eerste Wereldverkeersveiligheidsweek, op initiatief van de Verenigde Naties (tot 27-04-2007)
Lees meer

11-4-2007 

( Vrachtauto)
 
Herziening regelgeving rij- en rusttijden zwaar vervoer (Europese verordening)

26-1-2007 

( Vrachtauto)
 
Nieuwe EU-regels voor spiegels van nieuwe vrachtwagens
Lees meer

1-1-2007 

( Auto/ Bestelauto)
 
Strengere eisen voor het achteraf inbouwen van xenon-koplampen in nieuwe auto's

1-1-2007 

( Snorfiets/ Bromfiets)
 
Kentekening verplicht voor alle brom- en snorfietsen

18-12-2006 

( Auto)
 
Nieuwe Bob-campagne: 'Je bent top Bob!'
Lees meer

18-10-2006 

( Auto/ Bestelauto)
 
Start voorlichtingscampagne 'Hulp bij Auto te Water'
Lees meer

2-10-2006 
Fiets
( Fiets/ Vrachtauto)
 
Start campagne 'Blijf uit de dode hoek'
Lees meer

1-10-2006 

( Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Invoering nieuw rijbewijs, op creditcardformaat en met categorie (AM) voor bromfietsers

4-9-2006 

( Auto/ Bestelauto)
 
Start campagne 'Rij met je hart'
Lees meer

7-7-2006 

( Vrachtauto)
 
Invoering werkweek van gemiddeld 48 uur voor chauffeurs van zware vrachtwagens (naar Europese richtlijn)

1-3-2006 

( Auto)
 
Kinderen kleiner dan 1,35m verplicht in kinderzitje. Kinderen groter dan 1,35m verplicht in de autogordel
Lees meer

21-2-2006 

( Auto)
 
Start campagne Europese Commissie "De intelligente auto" om consumenten aan te zetten tot de aanschaf van auto's met intelligentere, veiligere en schonere technologieŽn
Lees meer

15-2-2006 

( Bromfiets)
 
Tijdelijke regeling kentekening klassieke bromfietsen

1-1-2006 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Nieuwe tarieven verkeersboetes

1-1-2006 

( Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Alcohollimiet van 0.2 promille voor beginnende bestuurders gedurende de eerste vijf jaar van rijbewijsbezit

1-12-2005 

( Snorfiets/ Bromfiets/ Auto)
 
Intensieve BOB-campagne Team Alert
Lees meer

1-11-2005 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Invoering maximum snelheid 80 km/uur op vier stukken snelweg in de Randstad (t.b.v. verbetering van de luchtkwaliteit)

6-9-2005 

( Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Motor)
 
Start campagne 'I love verkeersregels' (2005-2006)

1-9-2005 

( Snorfiets/ Bromfiets)
 
Invoering kenteken voor nieuwe brom- en snorfietsen
Lees meer

1-8-2005 

( Bestelauto)
 
Invoering Belasting Personenauto's en Motorrijwielen (BPM): BPM moet behalve voor personenauto's en motorrijwielen ook voor bestelauto's worden betaald
Lees meer

1-5-2005 

( Bus)
 
Nieuwe categorie autobus, de T100-bus, met een maximumsnelheid van 100 km/u
Lees meer

1-1-2005 

( Vrachtauto)
 
Verplichte snelheidsbegrenzer voor nieuwe vrachtauto's tussen de 3500 kg en 12000 kg

1-1-2005 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Invoering Trajectcontrole
Lees meer

13-12-2004 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Motor)
 
Opening eerste spitsstrook en start van de campagne 'de spitsstrook, haal meer uit de weg'

1-10-2004 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Publicatie CROW Richtlijn Essentiele Herkenbaarheidkenmerken van weginfrastructuur
Lees meer

9-6-2004 

( Auto)
 
Campagne Het Nieuwe Rijden van start
Lees meer

2004 

( Bestelauto/ Vrachtauto)
 
Invoer Safetyscan; gericht op eenvoudige bepaling hoe de kans op schades en ongevallen verminderd kan worden binnen wagenparken

2004 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Publicatie CROW Handboek Veilige inrichting van bermen - Niet-autosnelwegen buiten de bebouwde kom
Lees meer

30-9-2003 

( Motor)
 
Kledingeis motorrijders tijdens examen (schoeisel, handschoenen en kleding)
Lees meer

2003 

( Auto)
 
Gebruik rijsimulator bij rijopleiding

2003 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Motor)
 
Spoedwet Wegverbreding (t.b.v. versnelde aanleg spitsstroken)

2003 

( Bromfiets)
 
Campagne gebruik bromfietshelm (2003 - 2004)

2003 

( Vrachtauto)
 
Wettelijk verplichte zichtveldverbetering van bedrijfswagens boven de 3500 kg (vanwege de dode hoek)

2003 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Campagnes gericht op gevaarlijk inhaalgedrag

2003 
  Campagne 'De rode draad'; Meerjarenplan verkeersveiligheidcampagnes (2003 - 2007)

1-9-2002 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus)
 
Invoering eigen kenteken voor getrokken voertuigen (aanhangwagens en opleggers) zwaarder dan 750 kg. (incl. de maximaal toegestane lading)

30-8-2002 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Start Campagnes "Houd 2 seconden afstand" (tot 2006)

30-3-2002 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus)
 
Verbod op het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, bromfiets of invalidenvoertuig

30-3-2002 

( Snorfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Beginnersrijbewijs. Beginnende bestuurders die in de eerste vijf jaar nadat ze geslaagd zijn drie zware overtredingen begaan, worden geregistreerd en moeten een rijvaardigheidsonderzoek doen
Lees meer

5-3-2002 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus)
 
N.a.v. invoer verbod rijdend mobiel te bellen, bellen handsfree toegestaan; campagne handenvrij bellen (beŽindigd in 2002)

1-1-2002 

( Auto/ Bestelauto)
 
Bestelauto's met grijs kenteken hoeven geen verplicht geblindeerde rechter achterzijruit meer (was ingegaan in 1993)

1-1-2002 

( Vrachtauto)
 
Uitbreiding inhaalverbod vrachtauto's

1-12-2001 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Alcoholcampagnes in combinatie met structureel, intensief politietoezicht

1-10-2001 

( Vrachtauto)
 
De RAI gaat een inspanningsverplichting aan om Nederlandse fabrikanten en importeurs alle nieuwe vrachtauto's boven 3500 kg. standaard met een doblispiegel te laten uitrusten

1-9-2001 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor/ Brommobiel)
 
Voorstellen Europese Commissie voor het vervoersbeleid binnen EU-landen in een White paper: 'European transport policy for 2010'
Lees meer

1-5-2001 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Voorrang voor Šlle bestuurders van rechts

2001 

( Vrachtauto)
 
Start campagne Veilig laden van vrachtwagens

2001 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Eerste (jaarlijks terugkerende) Straatspeeldag (loopt nog steeds)

1-9-2000 

( Vrachtauto)
 
Convenant Actieplan Dodehoek: intentie om zo veel mogelijk vrachtauto's op vrijwillige basis uit te rusten met zichtveld verbeterende systemen

1-2-2000 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Nieuwe kentekenplaten met unieke codes voor alle nieuw geregistreerde motorvoertuigen

2000 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Jaarlijkse campagnes 'de scholen zijn weer begonnen' (loopt nog steeds)

2000 
Fiets
( Fiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto)
 
Campagnes voor het gebruik van beveiligingsmiddelen zoals gordels, kinderzitjes, bromfietshelmen en fietshelmen bij kinderen

15-12-1999 

( Bromfiets)
 
Bromfiets verhuist van fietspad naar rijbaan op wegen met een snelheidslimiet lager dan 70 km/u.
Lees meer

15-11-1999 

( Snorfiets/ Bromfiets)
 
Start Campagne 'Brommers zichtbaar veiliger' (Tot 1-2-2000)

5-10-1999 

( Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Uitspraak Hoge Raad: stapvoetsrijden betekent niet harder dan 15 km/uur

26-8-1999 

( Auto/ Vrachtauto/ Bus)
 
Start campagne "Handsfree bellen is veiliger" (Tot 31-7-2000)

1999 

( Bromfiets/ Motor)
 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens: de helm bij gemotoriseerde tweewielers moet goed passen, deugdelijk op het hoofd worden bevestigd d.m.v. een sluiting

1999 
  Invoer regionale (politie)teams voor de verkeershandhaving

1999 

( Snorfiets/ Bromfiets)
 
EU-reglement 97/24/EEG; opvoeren bromfietsen verboden

3-11-1998 
Fiets
( Fiets)
 
Start campagne 'Val op, fiets verlicht' (loopt nog steeds)

1-1-1998 

( Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus)
 
Aanwezigheid autogordels in nieuwe bedrijfsvoertuigen verplicht

9-7-1997 

( Vrachtauto)
 
Inhaalverbod voor vrachtwagens op 15% van de snelwegen

9-6-1997 
  EU hoofdsteunhoogte verhoogd van 75cm naar 80cm (hoofdsteungebruik is niet verplicht)

1-1-1997 

( Auto)
 
Invoering Europees programma Euro-NCAP. European New Car Assessment Programme (waarbinnen nieuwe auto's op veiligheid worden getest, met subsidie van overheden en EU)
Lees meer

1997 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Kentekenbewijs deel III op voorruit afgeschaft (werd ingevoerd 1 febr. 1975)

1997 

( Vrachtauto)
 
Inhaalverbod voor vrachtwagens op een aantal autosnelwegen op werkdagen

1997 

( Bromfiets)
 
Wijziging RVV t.b.v. invoering brommobiel (onder meer verhoging minimumsnelheid op autowegen naar 50km/uur om brommobiel van dit type wegen te weren)

1997 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Motor)
 
Startprogramma Duurzaam Veilig (tot 31- 12- 2002)

1-6-1996 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Alcohol: invoering maatregelen ter bepaling rijvaardigheid en rijgeschiktheid met o.a. EMA (Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer)
Lees meer

1-6-1996 
  Bromfietscertificaat; verplicht theorie-examen voor brom- en snorfietsers

1-6-1996 

( Auto)
 
Campagne 'voorkom nekletsel'; advies over goed gebruik hoofdsteun

1-1-1996 
Fiets
( Fiets/ Vrachtauto)
 
Start project 'veilig op weg'; om basisschoolkinderen vertrouwd te leren omgaan met vrachtauto's (loopt nog steeds)

1996 

( Vrachtauto/ Bus)
 
Snelheidsbegrenzer: vrachtauto's meer dan 12 ton, bussen meer dan 10 ton voor alle na 1 jan. 1988 geregistreerde voertuigen

1-1-1995 

( Vrachtauto)
 
Zijafscherming verplicht voor nieuwe vrachtauto's

1995 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Aanpassing en uitbreiding Wet Rijonderricht Motorvoertuigen

1-11-1994 

( Vrachtauto/ Bus)
 
Snelheidsbegrenzer: vrachtauto's meer dan 12 ton, bussen meer dan 10 ton in nieuw verkochte voertuigen

1-11-1994 

( Auto)
 
Derde remlicht op nieuwe auto's

1-1-1994 
  Beperking in OV-studentenkaart; kiezen week of weekend

1994 

( Snorfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Invoering nieuw Voertuigregelement

1-4-1993 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Herziening Wet Rijonderricht Motorvoertuigen

1-11-1992 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Verzwaring straffen voor rijden onder invloed

1-4-1992 

( Auto)
 
Dragen van gordel achterin verplicht (indien aanwezig)

1992 

( Vrachtauto/ Bus)
 
Draagplicht gordels in bussen en vrachtwagens (voorzover aanwezig)

1-10-1991 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Verdere uitbreiding lik-op-stuk beleid

1991 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Herziening RVV en BABW (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer)

1-9-1990 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Invoering OV-jaarkaart voor studenten vanaf 17 jaar die recht hebben op studiefinanciering. Een onbedoeld neveneffect is de verminderde deelname van jongeren aan het wegverkeer

1-1-1990 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersovertredingen (Wet Mulder)

1990 

( Auto)
 
Gordel achterin verplicht (montage) in nieuwe personenauto's

1-5-1988 
  Invoering speciaal openbaar vervoer bezoekers horecagelegenheden

1988 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Invoering lik-op-stuk beleid lichtere overtreders (overtreders worden direct beboet)

1988 

( Auto/ Motor)
 
Limiet autosnelwegen personenauto's van 100km/u naar 120km/u (deels)

1-10-1987 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Instelling van een kwantitatieve taakstelling voor verkeersveiligheid

1-1-1987 
Fiets
( Fiets)
 
Zijreflectie op wielen van fietsen verplicht

1-1-1987 
  APK - Jaarlijkse Algemene Periodieke Keuring voor personenauto's vanaf 3 jaar oud verplicht

1-1-1987 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Alcohol: resultaat ademanalyse mag voor bewijsdoeleinden worden gebruikt

1-7-1986 

( Auto)
 
Minimum leeftijd voor theorie-examens wordt verlaagd van 18 naar 17,5 jaar (in 1996 is dat weer 18 jaar worden)

1-7-1986 

( Auto)
 
Geldigheidsduur rijbewijs van 5 naar 10 jaar. Vanaf 70 jaar is de geldigheidsduur 5 jaar en een medische keuring verplicht
Lees meer

1-9-1985 

( Motor)
 
Rij-examen A uitgebreid en verzwaard, oefenvergunning vervalt

15-7-1985 

( Auto)
 
APK voor alle personenauto's van 10 jaar en ouder

1985 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Alcohol: Geleidelijke overgang van selectieve naar a-selecte politiecontroles

1985 

( Snorfiets/ Bromfiets)
 
Uitrustingseisen bromfietsen versoepeld (trappers niet verplicht; kleine wielmaat toegestaan)

1-1-1984 

( Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Motor/ Brommobiel)
 
Invoering Zone 30-gebieden (maximumsnelheid van 30 km/u)
Lees meer

1-1984 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Invoering 1e Europese Rijbewijsrichtlijn en regeling voor rijexamens (gebaseerd op de richtlijn). Voor de categorieŽn C,D en E moeten aparte examens worden afgelegd
Lees meer

1984 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Alcohol: Invoering electronische ademtesters voor selectiedoeleinden

1-11-1979 
Fiets
( Fiets)
 
Reflectoren op de pedalen verplicht

1-11-1979 
Fiets
( Fiets)
 
Rode goedgekeurde achterreflector verplicht

1979 

( Auto)
 
Mistlampen toegestaan bij zicht minder dan 50 meter

1-10-1978 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Invoering gele kentekenplaten

1-4-1978 

( Vrachtauto/ Bus)
 
Rijtijdenbesluit vrachtwagens: tachograaf verplicht aanwezig

1-4-1978 

( Vrachtauto)
 
Op zijkanten van lange motorvoertuigen, aanhangwagen en opleggers, moeten goedgekeurde oranje reflectoren aangebracht zijn

1-11-1977 

( Vrachtauto/ Bus)
 
Lange ladingen verplicht voorzien van wit/rood gestreept markeringsbord (i.p.v. een rode vlag)

1-7-1977 

( Vrachtauto/ Bus)
 
Achterzijde vrachtauto's, aanhangers, opleggers moeten zijn voorzien van reflecterende markering

16-4-1977 

( Auto)
 
Stadslicht bij verkeersdeelname binnen de bebouwde kom verboden. Verplichting om dimlicht overdag bij verkeersdeelname onder slechte weersomstandigheden te voeren

16-4-1977 

( Auto)
 
Kinderen van 0-3 jaar verplicht op goedgekeurd zitje op voorstoel van personenauto's. Vanaf 12 jaar gebruik van alle (aanwezige) gordels toegestaan

15-9-1976 
  Erkenning van het woonerf

5-5-1976 

( Snorfiets)
 
Snorfiets: maximumsnelheid 25km/uur (bibeko en bubeko) en geen valhelm

1-1-1976 

( Auto)
 
Kind op schoot voorin verboden, kinderen beneden de 12 jaar verplicht op de achterbank, kinderen van 6 t/m 12 met heupgordel voorin

1-6-1975 

( Auto)
 
Dragen van gordel voorin verplicht (indien aanwezig)

1-2-1975 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Invoering kenteken Deel III op voorruit (afgeschaft 1 jan. 1997)

1-2-1975 

( Bromfiets)
 
Dragen van helm op bromfiets verplicht

1-11-1974 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
BAG limiet 0,5 promile; verplichte bloedproef en rijverbod

22-5-1974 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Invoering Wet op het Rijonderricht Motorvoertuigen (opleidingseisen rij-instructeur)

6-2-1974 

( Auto/ Bestelauto/ Motor)
 
Algemene snelheidslimieten personenauto's/motorfietsen ingevoerd; 100km/uur autosnelwegen, 80km/uur overige wegen bubeko

6-2-1974 

( Vrachtauto/ Bus)
 
Algemene snelheidslimieten personenauto's en vrachtwagens met aanhanger ingevoerd; 80km/uur alle wegen bubeko

1974 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Verkeersbrigadiers krijgen bevoegdheid tot geven van een stopteken

15-9-1972 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus)
 
Plaatsing van gevarendriehoek is verplicht wanneer de alarmlichten niet werken

1-6-1972 

( Motor)
 
Valhelm verplicht voor bestuurder en passagier

1-3-1972 

( Auto)
 
Hoofdsteunen verschijnen op voorstoelen van nieuwe auto's

1-1-1971 

( Auto)
 
Aanwezigheid autogordels voorin verplicht in nieuw verkochte personenauto's

1970 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Eerste praatpalen verschijnen langs autosnelwegen

15-4-1967 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Invoering verplichte kentekenplaatverlichting

4-5-1966 
  Het hoofdstuk verkeersregels uit het Wegenverkeersreglement wordt een afzonderlijk Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV)

1-3-1965 

( Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
WA verzekering voor alle motorvoertuigen verplicht

1-11-1961 

( Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Invoering voetgangersoversteekplaatsen

11-11-1958 

( Bromfiets)
 
Bromfietsen: 40km/uur bubeko, 30km/uur bibeko

1958 

( Bromfiets)
 
Invoering typekeuring bromfietsen

1-11-1957 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Binnen bebouwde kom 50km/u-limiet ingevoerd

11-11-1956 

( Bromfiets)
 
Maximumsnelheid 40km/uur ingevoerd (bibeko en bubeko)

1955 
  Instelling verkeersbrigadiers

1953 

( Bromfiets)
 
Bromfiets op rijwielpad

1952 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Invoering rijbewijs voor snelverkeer (minimumleeftijd 18 jr.)

1951 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Invoering landelijke centrale administratie kentekens. Voorheen werd dit door de provincie gedaan

28-8-1950 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Het Wegenverkeersreglement wordt van kracht. Dit reglement bevat de verkeersregels, de voertuigeisen en de bepalingen voor rijexamens en rijbewijzen
Lees meer

1941 
Fiets
( Fiets)
 
Afschaffing van voorrang voor fietsers van rechts

13-9-1935 
Fiets
( Fiets/ Snorfiets/ Bromfiets/ Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
De Motor- en Rijwielwet wordt vervangen door de Wegenverkeerswet, die inspeelt op het steeds toenemende gemotoriseerde verkeer.
Lees meer

1935 
Fiets
( Fiets)
 
Invoering verplicht wit achterspatbord, rood achterlicht (sinds 1995 is het witte achterspatbord niet meer verplicht)

1-9-1927 

( Auto/ Bestelauto/ Vrachtauto/ Bus/ Motor)
 
Voor een rijbewijs wordt een praktisch rijexamen verplicht
Lees meer

1927 
Fiets
( Fiets)
 
Verplicht voeren van verlichting op de fiets

10-2-1905 
  De Motor- en Rijwielwet, ťťn landelijke regeling voor het verkeer op de weg
Lees meer

1898 

( Auto)
 
Twee jaar na de introductie van de auto in Nederland werden de eerste kentekenplaten, die toen nog rijvergunningen heetten, in 1898 op een aantal auto's gemonteerd
Lees meer