Maatregelenindex

Afbakening en verantwoording

De Maatregelenindex geeft een overzicht van maatregelen voor verkeersveiligheid vanaf het begin van de twintigste eeuw tot heden. Het betreft regelgeving op nationaal en Europees niveau, voorlichtingscampagnes, subsidiemaatregelen en convenanten (afspraken tussen branche en overheid of binnen de branche zelf). Daarnaast zijn ook diverse CROW-richtlijnen in de Index opgenomen (bijvoorbeeld in het kader van de wegcategorisering).

 

Wanneer worden maatregelen opgenomen?

Maatregelen en richtlijnen worden opgenomen nadat de besluitvorming is afgerond. Beleidsplannen en -voornemens, brieven aan de Tweede Kamer, handboeken etc. worden dus niet in de Maatregelindex opgenomen.

 

Maatregelen worden opgenomen als zij een verkeersveiligheidsdoel hebben. Daarnaast kunnen ook maatregelen in de index zijn opgenomen, die vooraf geen verkeersveiligheidsdoel hadden, maar waarbij dit achteraf wl een onbedoeld bijeffect bleek te zijn. Een voorbeeld hiervan is de invoering van de OV-jaarkaart voor studenten.

 

Bronnen voor de vermeldingen zijn diverse overheidspublicaties (Staatscourant), websites (ministerie VenW) en vakpublicaties (CROW).

De Maatregelindex pretendeert niet volledig te zijn.

 

Maatregelenindex