Abbreviations

A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U V W Z 
P+R Parkeren en Rijden
PACTS Parliamentary Advisory Council for Transport Safety
PAN Personal Area Network
PAO Stichting PostAcademisch Onderwijs
PAP Personenautopanel (a-selecte steekproef van personenautobezitters die 4 achtereenvolgende maanden de stand van de kilometerteller registreren)
PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association (PC Cards for notebook laptops)
PDA Personal Digital Assistant
PIANC Permanent International Association of Navigation Congresses
PIARC Permanent International Association for Road Congresses
PORS Privé Ongevallen Registratiesysteem (van Consument en Veiligheid)
POV Provinciaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid
PRI La Prevention Routičre Internationale
PROV Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid
PTRC Planning and Transport Research and Computation
PVE Permanente VerkeersEducatie
PVI Politie VerkeersInstituut
PVVP Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan
PWT Stichting voor Publieksvoorlichting over Wetenschap en Techniek