Abbreviations

A  B C D E F G H I J K L M N O  P R S T U V W Z 
R&D Research & Development
RAI Vereniging Nederlandse Vereniging de Rijwiel-en Automobielindustrie
RBT Random Breath Testing
RDS Radio Data System
RDS-TMC Radio Data System-Traffic Message Channel
RDW RDW Centrum voor Voertuigtechniek en Informatie (was Rijksdienst voor het Wegverkeer)
REAAA Road Engineering Association of Asia and Australasia
RIA Road Safety Impact Assessment
RIMOB RIMpelbuisOBstakelbeveiliger
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RO Ruimtelijke Ordening
ROA Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen
ROF Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Friesland
ROG Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Groningen
ROI Rijden Onder Invloed
RONA Richtlijnen Ontwerp Niet-Autosnelwegen
RoSPA Royal Society for the Prevention of Accidents
ROV Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid
RRM Reglement Rijonderricht Motorrijtuigen
RSC Road Safety Committee
RuG Rijksuniversiteit Groningen
RVI Radio Verkeers Informatie
RVI Rijksverkeersinspectie
RvTV Raad voor de Transportveiligheid
RVV Raad voor de Verkeersveiligheid
RVV Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
RVVP Regionaal Verkeers-en Vervoersplan
RVW Raad voor Verkeer en Waterstaat
RWS Rijkswaterstaat