Road safety terms English - Dutch

Click to sort Sorteer
 ( a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z 
hail hagel
hairpin bend haarspeldbocht
half-barrier crossing automatische halve overwegbomen (ahob)
hallmark keurmerk
halt, stop staande houden /†staandehouding
hand brake handrem
hard (driver's) licence suspension rijbevoegdheid, onvoorwaardelijk ontzegging
hard (driverís) licence suspension onvoorwaardelijke ontzegging rijbevoegdheid/OBM
hard shoulder, paved shoulder verharde berm
hazard detection gevaardetectie
hazard perception, risk perception gevaarherkenning
hazardous substance / dangerous good gevaarlijke stof
Hazardous Substances Act Wet Gevaarlijke Stoffen
haze nevel, lichte mist
haze lichte mist
head lamp / head light - setting / aiming / adjustment koplamp, -afstelling van de
head restraint hoofdsteun
head-on collision, head-on crash frontale botsing
headlight adjustment afstelling van koplampen
headlights & signal lights verlichting (voertuig)
headway afstand (onderling)
headway time volgtijd
health gezondheid
heart beat hartslag
heart beat pols(slag)
heavy goods vehicle traffic, HGV traffic zwaar verkeer (verkeer)
heavy goods vehicles (HGVs) zwaar verkeer (voertuigen)
hectare (= 0.01 km2) hectare
hectometre post hectometerpaal
helmet helm
heterogeneity heterogeniteit
heterogeneity ongelijksoortigheid
HGV licence groot rijbewijs
high-mounted brake light hoog geplaatst remlicht
high-speed traffic snelverkeer
highest annual hourly volume hoogste jaarlijkse uurintensiteit
highway verkeersweg
highway hypnosis polderblindheid
hip heup
hit-and-run accident doorrijden na een ongeval
hit-and-run drivers doorrijders na een ongeval
homezone woonerf
homogeneity homogeniteit (DV-principe)
homogeneity gelijksoortigheid
hoot / honk toeteren
horizontal lighting intensity horizontale verlichtingssterkte
horn claxon
hospital ziekenhuis
hospital discharge ontslag (uit het ziekenhuis)
human body menselijk lichaam
human costs, human losses (niet immaterial damage/costs), intangible costs immateriŽle kosten
human error menselijke fout
human factor menselijke factor
human tolerance weerstandsvermogen v.h. menselijk lichaam