Road safety terms English - Dutch

Click to sort Sorteer
 ( a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z 
jack knifing scharen (van aanhanger)
jaw guard kinstuk (helm; niet te verwarren met kinband)
journey / trip reis
journey diary rittenboek (t.b.v. OVG)
journey time reistijd
journey, trip verplaatsing
junction / intersection at grade kruispunt, gelijkvloers
junction / intersection at grade gelijkvloers kruispunt
junction, intersection kruispunt
junction/intersection without any designated priorities; uncontrolled junction/intersection gelijkwaardige kruising