Road safety terms English - Dutch

Click to sort Sorteer
 ( a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z 
laboratory laboratorium
lagger(s) na-ijler(s)
lamp post lantaarnpaal
landscaping / landscape engineering landschapsarchitectuur
lane control koers houden
lane marking wegas
lane separator rijstrookscheiding
lane tracking system koersvolgingsysteem
lane, traffic lane rijstrook
lap belt heupgordel
lapse (behav. psychol.; unintended action, skill-based error) vergeetachtigheid (gedragspsych.; onbedoelde actie, onbedoelde geheugenfout)
late merging (US ook: zipper merging) ritsen
lateral clearance dwarsafstand
law ammendment wetswijziging
law enforcement wetshandhaving
lay-by, turn-out lane parkeerhaven
layout (infrastructure, network) (not design) inrichting
layout requirement inrichtingseis
learner phase (first phase of graduated driving licence) leerlingfase (eerste fase van getrapt rijbewijssysteem)
learning environment leeromgeving
learning objective leerdoel (vanuit perspectief van de leerling)
leg, approach, arm (of junction or roundabout) tak (van rotonde of kruising)
legibility leesbaarheid
legislation wetgeving
lettering belettering
level crossing, railway crossing overweg
level crossing, railway crossing spoorwegovergang
liable (liability) aansprakelijk (-heid)
licence on probation beginnersrijbewijs
licence suspension rijontzegging
licence suspension, (driver's) ontzegging van rijbevoegdheid, OBM (door rechter of officier van justitie; tijdelijk)
light licht (tegengestelde van donker)
light conditions lichtgesteldheid
light dispersal lichtspreiding
light emitting diode licht emitterende diode (fietsverlichting)
light goods vehicle traffic, delivery traffic bestelverkeer (verkeer)
light goods vehicle, delivery van bestelwagen, -auto, -bus
light goods vehicles, delivery vans bestelverkeer (voertuigen)
light moped (niet sloped) snorfiets
light moped scooter snorscooter
light rail lightrail
light-coloured / light licht (van kleur)
light-moped rider snorfietser
light-weight licht (van gewicht)
lightening lichter van kleur maken
lighting verlichting
lighting column / -standard /á -pole lichtmast
lighting conditions lichtomstandigheden
limited access, access restriction geslotenverklaring (gedeeltelijke)
line of sight zichtlijn
linear lineair
linked signals / co-ordinated signals geco÷rdineerde verkeerslichten
liveability, quality of life leefbaarheid
load factor belastingfactor
local authority / local government plaatselijk bestuur
local traffic plaatselijk verkeer
localisation localiseerbaarheid
longitudinal in langsrichting
longitudinal conflict langsconflict
longitudinal marking lengtemarkering
longitudinal profile langsprofiel (van de weg)
lorry [UK] / truck [US] vrachtwagen
lorry with trailer vrachtwagen met aanhangwagen
lorry with trailer vrachtauto met aanhangwagen
low-cost design with minimal changes sobere uitvoering
lubricant smeermiddel
lubrication smering
luminaires armaturen
luminance helderheid
luminance / brightness luminantie, lichtsterkte / helderheid
luminous intensity, luminance lichtsterkte
luxation ontwrichting, luxatie