Road safety terms English - Dutch

Click to sort Sorteer
 ( a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z 
under-reporting onderrapportage
underground (railway) / tube / metro metro
underground parking garage ondergrondse parkeergarage
underrun protection (front, rear, side) onderbescherming (voor-, achter-, zij-)
underrun-protection onderrijbeveiliging
unintentional onbewust, onbedoeld (gedrag)
uninterrupted driving vrij-rijdend
unit of measurement meeteenheid
university hospital, teaching hospital academisch ziekenhuis
unlit niet brandend
unprotected level crossing onbewaakte spoorwegovergang
unsignalized junction / intersection (niet uncontrolled junction / intersection) kruispunt zonder verkeerslichten (ongeregeld)
unsurfaced road, gravel road, unsealed road onverharde weg
update(d), (bring) up to date; advance(d)in 'Advancing Sustainable Safety' en 'the advanced vision (of Sustainable Safety) actualiseren, geactualiseerd
urban area stedelijk gebied
urban area bebouwde kom
urban road weg binnen de bebouwde kom
urgent spoedeisend
utility pole telefoonpaal (drager van telefoonleidingen)