Road safety terms English - Dutch

Click to sort Sorteer
 ( a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z 
valid geldig
validity validiteit
variability veranderlijkheid
Variable Message Sign (VMS) elektronisch informatiebord
variation in flow stroomfluctuatie
vehicle voertuig
vehicle (fleet / stock) numbers parkcijfers
vehicle / transport mode vervoermiddel
vehicle actuated verkeersafhankelijk
vehicle control voertuigbeheersing
vehicle detector voertuigverklikker
vehicle in front voorligger
vehicle inspection technische keuring
vehicle involved betrokken voertuig
vehicle kilometre / vehicle mile voertuigkilometer
vehicle lighting voertuigverlichting
vehicle occupant voertuiginzittende
vehicle ownership / car ownership voertuigbezit
vehicle purchase tax bpm (belasting personenautoís en motorrijwielen)
vehicle recovery voertuigberging, berging van een voertuig
vehicle recovery bergen
vehicle spacing / distance headway volgafstand
vehicle-mounted arrow board pijlwagen
vehicle-pedestrian crash tweezijdig ongeval met voetganger
verge (UK), roadside (US) berm (zijberm, in zín gehele breedte)
very porous asphalt zeer open asfalt beton (zoab)
view uitzicht
violating behaviour overtredingsgedrag
violation of the highway code (indictable, non-indictable) overtreding van de wegenverkeerswet (ernstige-, lichte-)
violation; deliberate violation; intentional violation; intended violation (behav. psychol.: intended action) overtreding (doelbewuste actie)
virgin territory onontgonnen terrein
visibility zichtafstand, zichtlengte
visibility zichtbaarheid
visibility distance zichtbaarheidsafstand
vision (power of) gezichtsvermogen
volume (traffic) intensiteit (verkeers -)
volunteer bias zelfselectie (methodologisch)
vulnerable road users kwetsbare verkeersdeelnemers